Waarom balans training

Het blijkt dat veel mensen verleerd zijn de juiste spieren op de juiste momenten aan te wenden voor een bewegingsdoel. Bij een merendeel van de mensen met lage rug klachten ligt de oorzaak in het feit dat er te weinig stabiliteit in de rug is. De diepe, ondersteunende spieren zijn te zwak waardoor de grotere oppervlakkige spieren het werk overnemen maar die zijn daar niet voor gebouwd en gaan op een gegeven moment protesteren. Daardoor kunnen de klachten ontstaan.

Balanstraining voor stabiliteit en ontspanning

Op een grote bal die sterk genoeg is om je te dragen leer je
je balans te vergroten. Waar je eerst met veel moeite op de bal blijft als je hem beweegt zal je merken dat hetzelfde met steeds minder moeite zal gaan. Daardoor ontstaat er een betere stabiliteit in je lichaam. Dat geeft meer vertrouwen waardoor er meer ontspannen kan worden. Hierdoor kunnen spierspannings-klachten afnemen.

Stabiliteit in lijf geeft stabiliteit in leven

De nieuwe ervaring van in-balans-blijven in steeds moeilijker situaties wordt opgeslagen in je lichaam en deze zal zich dat herinneren in vergelijkbare situaties. Dit zul je merken in de praktijk thuis; bijvoorbeeld doordat je met minder moeite dingen doet die eerder zwaar, pijnlijk of moeilijk waren. Ook stress is vaak een teveel aan inspannen of aanspannen in moeilijke situaties.

Een aantal uitspraken van mensen die bij mij trainen:

“Mijn rugklachten zijn duidelijk verminderd en ik durf mijn rug weer te bewegen en te belasten”
“Ik word losser en heb minder klachten”
“Ik kan me de laatste tijd beter ontspannen”

Individueel of met elkaar in de gymzaal

De balanstraining kan individueel gegeven worden en er is de mogelijkheid om
wekelijks een uur in een groep te oefenen met de bal.